Vlastný design pečiatky - imagecard

Čo to je VLASTNÝ DESIGN PEČIATKY - IMAGECARD?

Kľúčové slová: imagecard, grafika, design, vlastná, realizácia

Realizovatelné u klasických pečiatok rady COLOP Printer 10 - 60 prípadne ekologická varianta GREEN LINE Printer 20 - 50 a tiež Microban Printer 10 - 60.

Jedná sa o vlastné návrhy karty, ktorú vidíte na pečiatke. U spomínaných pečiatok máte ďaleko rozsáhlejšie možnosti úpravy personifikácie tejto karty. Od klascikého textové zobrazenia až po vlastný obrázok.

Všetky informácie o postupu tvorby Imagecard.