Intrastat pečiatok

Zatriedenie pečiatok v rámci colného sadzobníka INTRASTAT

V rámci přehraničního obchodu je oblasť pečiatok podľa medzinárodného zatriedenie v nasledujúcich skupinách:

samotná pečiatky (samonamáčacie, i bez namáčania) v skupine 9611 00 00
podušky, vankúšiky, farby v skupine 9612 20 00
Viac informácií priamo v nomenklatúre colnej správy o spoločnom colnom sadzobníku.