Úradná so štátnym znakom

N A J K O M P L E  X N E J ŠÍ    V Ý B E R

 
OKRÚHLEJ PEČIATKY SO ŠTÁTNYM ZNAKOM
I BEZ 
 

V R Á T A N E    V Z O R O V   A   Š A B L Ó N
 

VYBERTE SI DRUH -->
DOPLŇTE POTREBNÉ ÚDAJE --> OBJEDNAJTE

 

Úradné pečiatky so štátným znakom alebo erbom - ø 36 mm

Pečiatky pre obce

Pečiatky pre mesta

Samosprávny kraj

Matričný úrad

Súdny exekútor

Znalec

Ak potrebujete jinou úradnou pečiatku, napíšte nám na peciatky@repress.sk.

 

Viac o možnostiach, oprávnenii používať a vzoroch úradných pečiatok v dokumente Odporúčanie Ministerstva vnútra SR.

Všetku výrobu a úpravu pečiatok zhotovujeme len a výhradne oprávneným osobám.

 

Ostatné úradné pečiatky

 

V neposlednom rade ponúkame úradné pečiatky k profesiám typu lekár, pečiatky pre podateľne či
pečiatky určené na označenie nadobudnutia právoplatnosti.

 

Pomôžu v každej kancelárii

Holografická pečeť - samolepka


Súčasne môžeme ponúknuť klasickú papierovú samolepku s Vašimi údajmi čo máte na pečiatke, tak aj holografické samolepku - 3D reliéfne pečať - maska - viď. Holografická pečať. Všetky tieto tlačoviny slúži aj ako ochranný nekopírovatelný prvok - možnosť umiestniť aj niekoľko ochranných zámerných chybových prvkov.

 

N A J K O M P L E  X N E J ŠÍ    V Ý B E R

 

OKRÚHLEJ PEČIATKY SO ŠTÁTNYM ZNAKOM
I BEZ 

 

V R Á T A N E    V Z O R O V   A   Š A B L Ó N

 

 VYBERTE SI DRUH -->
DOPLŇTE POTREBNÉ ÚDAJE --> OBJEDNAJTE

 

Úradné pečiatky so štátným znakom alebo erbom - ø 36 mm

 

Pečiatky pre obce

Úradné pečiatky so štátným znakom - obce || obchodPECIATOK.sk Úradné pečiatky so štátným znakom - obce || obchodPECIATOK.sk

Pečiatky pre mesta

Úradné pečiatky so štátným znakom - mesto || obchodPECIATOK.sk Úradné pečiatky so štátným znakom - mesto || obchodPECIATOK.sk

Samosprávny kraj

Úradné pečiatky so štátným znakom - samosprávné kraje|| obchodPECIATOK.sk

Matričný úrad

Úradné pečiatky so štátným znakom - matričný úrad|| obchodPECIATOK.sk

Súdny exekútor

Úradné pečiatky so štátným znakom - súdny exekútor|| obchodPECIATOK.sk

Znalec

Úradné pečiatky so štátným znakom - znalci || obchodPECIATOK.sk