Certifikát výrobca pečiatok

REPRESS, spol. s r. o. ako autorizovaný výrobca pečiatok COLOP 

Každoročně je firme REPRESS, spol. s r. o. udeľováný certifikát výrobca pečiatok COLOP

 

Certifikát kvality COLOP - autorizovaný výrobce razítek || obchodRAZITEK.cz

 

Ocenenie dodávateľa pečiatok COLOP za dlhoročnú úspešnú spoluprácu 
medaile COLOP-REPRESS