Nakupovať podľa
Nákupné možnosti
Kategória
  1. Pečiatka pre podateľne 6

Profesná pečiatka

N A J K O M P L E  X N E J ŠÍ    V Ý B E R
 

PROFESNEJ OKRÚHLEJ PEČIATKY

V R Á T A N E    V Z O R O V   A   Š A B L Ó N
 

VYBERTE SI DRUH -->
DOPLŇTE POTREBNÉ ÚDAJE --> OBJEDNAJTE

 

Úradné a profesné pečiatky

Daňový poradca

Revizný technik

Revizný technik

Prekladatel

Slovenská komora stavebných inžinierov

Mediátor

 

N A J K O M P L E  X N E J ŠÍ    V Ý B E R

 

PROFESNEJ OKRÚHLEJ PEČIATKY 

 

V R Á T A N E    V Z O R O V   A   Š A B L Ó N

 

 VYBERTE SI DRUH -->
DOPLŇTE POTREBNÉ ÚDAJE --> OBJEDNAJTE

 

Úradné a profesné pečiatky

 

Daňový poradca

Profesná úradna pečiatka - daňový poradca|| obchodPECIATOK.sk 

Revizný technik

Profesná úradna pečiatka - Revizný technik || obchodPECIATOK.sk 

Revizný technik

Profesná úradna pečiatka - Revizný technik|| obchodPECIATOK.sk

Prekladatel

Profesná úradna pečiatka - Prekladatel|| obchodPECIATOK.sk

Slovenská komora
stavebných inžinierov

Profesná úradna pečiatka - Slovenská komora stavebných inžinierov|| obchodPECIATOK.sk

Mediátor

Profesná úradna pečiatka - Mediátor || obchodPECIATOK.sk

Ak potrebujete jinou úradnou pečiatku, napíšte nám na peciatky@repress.sk.

 

Viac o možnostiach, oprávnenii používať a vzoroch úradných pečiatok v dokumente Odporúčanie Ministerstva vnútra SR.

Všetku výrobu a úpravu pečiatok zhotovujeme len a výhradne oprávneným osobám.

 

Ostatné úradné pečiatky

 

V neposlednom rade ponúkame úradné pečiatky k profesiám typu lekár, pečiatky pre podateľne či
pečiatky určené na označenie nadobudnutia právoplatnosti.

 

Pomôžu v každej kancelárii

Holografická pečeť - samolepka


Súčasne môžeme ponúknuť klasickú papierovú samolepku s Vašimi údajmi čo máte na pečiatke, tak aj holografické samolepku - 3D reliéfne pečať - maska - viď. Holografická pečať. Všetky tieto tlačoviny slúži aj ako ochranný nekopírovatelný prvok - možnosť umiestniť aj niekoľko ochranných zámerných chybových prvkov.