Gravírovánie & Laser

Čo to je GRAVÍROVANIE - LASER?

Kľúčové slová: laser, gravírovanie, rytie, značenie, guma, rezanie


Jedná se o špeciálnu technológiu, ktorá nahrádza ručné rytie. Výsledný efekt niekedy imituje i pieskovanie. Samotné gravírovanie je riešené pomocou laseru, ktorý do materiálu vypaluje (ryje) požadovaný text či grafiku - obrázok.

Táto moderná laserová technológia je založená na odstraňovaní hornej vrstvy materiálu alebo farby do hĺbky v mikrometroch až milimetroch. Toto všetko je možné realizovať do plochých materiálov i do 3D predmetov – máme i rotačné zariadenie –využíva sa pre laser do skleníc – víno… Laser tak isto i režie – formátuje materiál.