V týždni od 1. do 5. júla si berieme celozávodnú dovolenku. Posledné objednávky budú odoslané v piatok 28. júna, objednávky prijaté po tomto dátume budú odoslané až v pondelok 8. júla.
Za komplikácie sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Firemná pečiatka

Čo to je FIREMNÁ PEČIATKA?

Kľúčové slová: firemná pečiatka, pečiatka pre podnikanie, fyzická osoba, údaje, adresa

Jedná se o najbežnejšiu a velice žiadanú pečiatku, ktorú používajú právnické spoločnosti i fyzické osoby v podnikoch.

Každá firemná pečiatka  musí obsahovať niekoľko dôležitých údajov (IČ, DIČ, meno alebo názov spoločnosti, kontaktnú adresu a prípadne telefónny kontakt). Tieto pečiatky je možné i číslovať. V našej ponuke nájdete pečiatky presne podľa Vašich požiadaviek, ich úprava je jednoduchá priamo v našom on-line editore.