V týždni od 1. do 5. júla si berieme celozávodnú dovolenku. Posledné objednávky budú odoslané v piatok 28. júna, objednávky prijaté po tomto dátume budú odoslané až v pondelok 8. júla.
Za komplikácie sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie.

Lékarská pečiatka

Čo to je LÉKARSKÁ PEČIATKA?

Kľúčové slová: IČP, IČZ, oprávnená osoba, identifikačné číslo

Špeciálna pečiatka pre lekárov má svoje základné a podstatné náležitosti dané normou.

Dôležité je najmä IČP číslo. Jedná sa o identifikačné číslo, pracovisko alebo lekára. IČP má zhodných 5 znakov s IČZ (identifikačné číslo poskytovateľa zdravotných služieb). Zároveň je dôležité mať na pečiatke meno lekára, kontaktnú adresu či telefon. 

Tieto pečiatky vyrábame len oprávneným osobám.