Pečiatka súdneho exekútora

Čo to je PEČIATKA SÚDNEHO EXEKÚTORA?

Kľúčové slová: štátny znak, činnosť, guľatá pečiatka

Vždy sa jedná o guľatú pečiatku so štátnym znakom. Dôležitou súčasťou je i meno a priezvisko oprávnenej osoby vykonávať exekútorskú činnost. Pečiatka má priemer 20, 25 a 36 mm. Exekútorská pečiatka sa musí vyrábať a používať len s modrým či fialovým odtlačkom. Na našom e-shope je špeciálna sekcia na jej objednanie.