Veterinárna pečiatka

Čo to je VETERINÁRNA PEČIATKA?

Kľúčové slová: veterina, hygienická, označenie mäsa

Špeciálna celopastová veterinárna pečiatka musí byť hygienicky nezávadná, určená výhradne na označenie mäsa a mäsitých výrobkov. Používanie na bitúnkoch – špeciálna potravinárska farba.