Úradná pečiatka

Čo to je ÚRADNÁ PEČIATKA?

Kľúčové slová: štátny znak, oprávnená osoba, jednofarebný, štátny symbol


Úradné poečiatky podľa odporúčaní Ministerstva vnútra SR čísla 203-2005/06426 z 30. júna 2005, pre orgány územnej samosprávy na používanie štátnych symbolov, označovanie budov samosprávnych orgánov a používanie symbolov územnej samosprávy.

 

Okrúhla pečiatka s priemerom 36 mm pro štátný znak, erb a ostatné úradné a profesné účely. Vyrábáme pečiatky pre samosprávne kraje, obce či mesta., so znakom i erbom. Všetku výrobu a úpravu pečiatok zhotovujeme len a výhradne oprávneným osobám. Odtlačok úradnej pečiatky bývá jednofarebný.