Oprávnená výroba

Oprávnená výroba pečiatok

 

Za žiadnych okolností nepodporujeme ilegálne / neetickú činnosť. Všetku výrobu a úpravu pečiatok zhotovujeme len a výhradne oprávneným osobám.

 
V prípade akýkoľvek pochybností kontaktujeme oprávnenú osobu so žiadosťou o konfirmácii výroby.