Úradná pečiatka + odborová

 

N A J K O M P L E  X N E J ŠÍ    V Ý B E R

 

OKRÚHLEJ PEČIATKY SO ŠTÁTNYM ZNAKOM
I BEZ 

 

V R Á T A N E    V Z O R O V   A   Š A B L Ó N

 

 VYBERTE SI DRUH -->
DOPLŇTE POTREBNÉ ÚDAJE --> OBJEDNAJTE

 

Úradné pečiatky so štátným znakom alebo erbom - ø 36 mm

 

 • Samosprávný krajÚradne pečiatky pre samosprávne kraje || obchodPEČIATOK.sk
 • ObecÚradne pečiatky pre obce || obchodPEČIATOK.sk
 • MestoÚradne pečiatky pre mesta || obchodPEČIATOK.sk

 • Úradne pečiatky pre samosprávne kraje - erb || obchodPEČIATOK.sk

 • Úradne pečiatky pre obce - erb obce || obchodPEČIATOK.sk
 •  

Úradne pečiatky pre mesta - erb mesta || obchodPEČIATOK.sk 

 

Viac o možnostiach, oprávnenii používať a vzoroch úradných pečiatok v dokumente Odporúčanie Ministerstva vnútra SR

Všetku výrobu a úpravu pečiatok zhotovujeme len a výhradne oprávneným osobám. 

 

Úradné a profesné pečiatky

 

 

 • Matričný úradÚradná pečiatka matričného uradu || obchodPEČIATOK.sk
 • PrekladatelÚradná pečiatka prekladatela || obchodPEČIATOK.sk
 • Súdny exekútorÚradná pečiatka exekutóra || obchodPEČIATOK.sk
 • Daňový poradca daňový poradca || obchodPEČIATOK.sk
 • Znalec
  Úradná pečiatka znalca || obchodPEČIATOK.sk
Revizný technik pečiatka revizného technika || obchodPEČIATOK.sk
.
Revizný technik TISRKulaté razítka pro revizní technicky TIČR || obchodRAZITEK.cz
.
Slovenská komora stavebných inžinierovKulaté razítka Slovenskú komoru stavebných inžinierov || obchodRAZITEK.cz
MediátorKulatá pečiatka - mediator || obchodPEČIATOK.sk
 

 

 Ak potrebujete jinou úradnou pečiatku, napíšte nám na peciatky@repress.sk.

 

Ostatné úradné pečiatky 

 

 • Pečiatka na podatelny
  úradná pečiatka podateľňa - obchodPEČIATOK.sk
 • Pečiatka pre označenie nadobudnutia právoplatnostiúradná pečiatka k nabudnutie právoplatnosti - obchodPEČIATOK.sk

 

neposlednom rade ponúkame úradné pečiatky k profesiám typu lekár, pečiatky pre podateľne či pečiatky určené na označenie nadobudnutia právoplatnosti.

 

 

 • Pečiatka menovka,
  ktorá podpisovanie UĽAHČÍ I VÁM!

  pečiatka menovka, pečiatka s menom || obchodPEČIATOK.sk
 • Podpisová pečiatka
  pre vyťažených pracantov

  podpisová pečiatka || obchodPEČIATOK.sk

 

Holografická pečať - samolepka

Súčasne môžeme ponúknuť klasickú papierovú samolepku s Vašimi údajmi čo máte na pečiatke, tak aj holografické samolepku - 3D reliéfne pečať - maska - viď. Holografická pečať. Všetky tieto tlačoviny slúži aj ako ochranný nekopírovatelný prvok - možnosť umiestniť aj niekoľko ochranných zámerných chybových prvkov. • holografická samolepka 1 || obchodPEČIATOK.sk


 • holografická samolepka 2 || obchodPEČIATOK.sk
Sprievodca výberom pečiatky - obchodPEČIATOK.sk