ŠPECIÁLNA / ODBOROVÁ

Atypická pečiatka & Alfabet

Atypická pečiatka & Alfabet
Keď Vaši pečiatku nikde nenájdete - číslovacie pečiatky zostavujeme aj na mieru a priania zákazníka, pokiaľ je to technologicky možné - špeciálne znaky, logá a ich rozmiestnenie v pozíciách pečiatky.

Reliéfne klieště - plastotyp

Reliéfne klieště - plastotyp
Reliéfna klieště / kliešte slúžia k označení Vaších dokumentov nenapodobiteľnou metodou. Váš dokument bude označený reliéfnou plastickou vystúplou grafikou.

Pečatě a pečatidla

Pečatě a pečatidla
Kvalitná a ekonomická pečatidla pre razbu do vosku. Vhodné do výroby, priemyslu, potravinárstva, škôl, tak i pre luxusné gravírovanie firemného loga, monogramu, rodového erbu či vlastného motívu.

Lekárska pečiatka

Lekárska pečiatka

Pečiatka pre lekárov i doktorov. Lekárska pečiatka s až 5 riadkami textu. Pečiatka - lékar, doktor. Pečiatka do ordinácie i lekárne.

Pečiatky na textil

Pečiatky na textil
Pečiatky s přednapuštěnou špeciálnou farbou na značenie textilu. Pečiatky na textil vie označiť tričká, nohavice, prezuvky, topánky, bielizeň a mnoho ďalšieho. Špeciálna farba odolá aj mnohopočetnému pranie a chemickému bielenie.

Pečiatka pre podateľne

Pečiatka pre podateľne
Podacia pečiatka  -- Pečiatka pre podateľne so všekými povinnými údajmi, ktoré táto kancelária vyžaduje. Podacia pečiatka. Podateľňa obvykle slúži ako poštovné oddelenie daného úradu - styk s verejnosťou.

Účtovná pečiatka

Účtovná pečiatka
Komplexný sortiment účtovných pečiatok, pečiatok pre účtovníkov. Pečiatky pre zaznamenanie účtovného prípadu, predkontáciu , zaúčtovanie, určenie zodpovednosti. Dátumová i čisto textová.

Veterinárna pečiatka - vysoký reliéf

Veterinárna pečiatka - vysoký reliéf
Špeciálne vyrobená plastová veterinárna pečiatka s vysokým reliéfom, určené napr. na značenie mäsa. Tiež na výrobu kvetinových ozdôb. Hygienické!

Repliky & Historické pečiatky

Repliky & Historické pečiatky
Renovácia starých pečiatok - tvorba replík textových častí historických pečiatok. Osadenie pôvodných textov a grafiky do novej pečiatky (drevenej aj automatickej).
Sprievodca výberom pečiatky - obchodPEČIATOK.sk