Súhlas so spracovaním osobných údajov

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 
 • Súhlas so spracovaním nižšie uvedených osobných údajov udeľujem společnosti REPRESS, spol. s r. o., IČ: 46969951, so sídlom Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, CZ (ďalej len „Správca“), aby vo zmysle zákona č.101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • názov spoločnosti
  • okres
  • email
 • Meno, priezvisko, názov spoločnosti, okres a e-mail je pre Správcu nutné spracovávať za účelom zasielania newsletteru s ponukami personalizovanými pre danú lokalitu. Tieto údaje budú Správcom spracovávané po dobu 2 rokov.

 • S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas. Som si vedomý/á, že súhlas môžem kedykoľvek zobrať naspäť a to napríklad zaslaním emailu na repress@repress.sk alebo dopisu na kontaktné údaje spoločnosti REPRESS, spol. s r. o., IČ: 46969951, Plucárna 3594/10, 695 01 Hodonín, Česká republika s označením obálky OSOBNÉ ÚDAJE.

 • Viem, že Správca spacúva osobné údaje avšak pre Správcu ich môžu spracovávať poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, konkrétne predovšetkým:
 1. Faster CZ, spol. s r.o., IČ: 60722266
 2. FIRMADAT s.r.o, IČ: 26939576
 3. COLOP Stempelerzeugung Skopek Gesellschaft m.b.H. & Co. KG, IČ: FN 25 588 f
 4. Google, Seznam, MailChimp, Facebook, Smartsupp, Heuréka, Privy
 • Viem, že podľa zákona o ochrane osobných údajov mám právo:
  • vziať súhlas kedykoľvek späť,
  • požadovať od Vás (Správcu) informáciu, aké moje osobné údaje spracováva,
  • požadovať od Vás (Správcu) vysvetlenie ohľadom spracovaní osobných údajov,
  • vyžiadať si od Vás (Správcu) prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • požadovať od Vás (Správcu) vymazanie týchto osobných údajov,
  • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na Vás (Správcu) alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov.
 • Správca zverejnil ďalšie údaje o ochrane osobných údajov, ktoré poskytuje údajom, ktoré spracovavá tu.

 Aktualizované: 25.5.2018